Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2020

ohfucktycznie
20:01
6793 6c58 500
Reposted fromkittyschool kittyschool viahormeza hormeza

May 28 2020

ohfucktycznie
21:43
4643 aa1b 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viahormeza hormeza
Sponsored post
soup-sponsored
20:53
ohfucktycznie
21:43
2232 71ab 500
Reposted fromyikes yikes viahormeza hormeza
ohfucktycznie
21:43
5019 f87b 500
Tea Jagodić
"Paralysis Of The Night I"
ohfucktycznie
21:41
3861 7c79 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viaMigotliwa Migotliwa
ohfucktycznie
21:40
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy

May 27 2020

ohfucktycznie
20:16
2148 2ee2 500
Reposted fromyikes yikes viahormeza hormeza
ohfucktycznie
20:15
1780 b39c 500
Reposted fromsoftboi softboi viahormeza hormeza
ohfucktycznie
20:15
8727 ba3d 500
Vinicunca, the rainbow mountains in Peru.
Reposted frombollabolla bollabolla viahormeza hormeza
ohfucktycznie
20:15
2655 ad66
Reposted frompesy pesy viahormeza hormeza
ohfucktycznie
08:14
8998 13bb 500
ohfucktycznie
08:13
8859 f815 500
Reposted fromHaszihuana Haszihuana viahormeza hormeza
ohfucktycznie
08:12
1677 2d47 500
Reposted fromxawery xawery viahormeza hormeza
08:12
7490 4388
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viahormeza hormeza
ohfucktycznie
08:11
3539 1ece
ohfucktycznie
08:11
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie(...). Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Małe życie
Reposted fromwhyme whyme viaNoCinderella NoCinderella
ohfucktycznie
08:10
3630 8dbe 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNoCinderella NoCinderella
ohfucktycznie
08:08
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
ohfucktycznie
08:07
9671 d25e 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaNoCinderella NoCinderella
ohfucktycznie
08:06
5903 6bb7 500
Reposted fromshibouk shibouk viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...