Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

ohfucktycznie
20:24
Już nie wiem sam, ile potworów pod łóżkiem mam
i czy największy z nich nie pod a na łóżku śpi.
— niedopowieści

July 07 2015

ohfucktycznie
08:38
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viastarryeyed starryeyed
ohfucktycznie
08:35
Walcz z tym. Walcz ze wszystkim, co chce pociągnąć cię w dół. Poddawanie się jest dla słabeuszy.
— Nalini Singh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed
ohfucktycznie
08:34
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
ohfucktycznie
08:33
9842 411f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastarryeyed starryeyed

July 03 2015

ohfucktycznie
07:40
ohfucktycznie
07:40
9651 91e0 500
Muminki.
Reposted frommartinif16 martinif16 viaserplesniowy serplesniowy
ohfucktycznie
07:39
a wystarczyłoby tylko nie wierzyć we wszystkie te okropne rzeczy, ktore wmawiam sobie późną nocą.
ohfucktycznie
07:37

Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.

— — Fiodor Dostojewski
ohfucktycznie
07:32
7152 133d
Reposted fromnanosecond nanosecond viazamknioczy zamknioczy

June 25 2015

ohfucktycznie
11:27
ohfucktycznie
11:21
3866 bd33
Reposted fromniewychowana niewychowana viaIguuana Iguuana

June 24 2015

ohfucktycznie
12:12
ohfucktycznie
11:59
Ale to właśnie cała ona, z nagłymi wybuchami złości i pokręconym charakterem, raz była słodkim, delikatnym dzieckiem, a za chwilę dziką i namiętną kobietą.
— Mężczyzna, którego nie chciała pokochać
Reposted fromzenibyja zenibyja viazamknioczy zamknioczy
11:58
ohfucktycznie
11:53
0136 810f
Reposted fromlittlefool littlefool viaIguuana Iguuana
11:51
ohfucktycznie
11:49
take me somewhere nice
Reposted fromcube cube viaIguuana Iguuana
ohfucktycznie
11:45
Gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało.
— Lew Tołstoj

June 22 2015

ohfucktycznie
19:39
Wciąż o Tobie myślę, gdy nocą śpię przy ścianie.
— Koniec Świata - Jak mnie tu znalazłeś
Reposted fromnivea nivea viazamknioczy zamknioczy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl