Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2019

ohfucktycznie
00:56
8824 74df
/the perks of being a wallflower
My fav part 
ohfucktycznie
00:53
Czasami, dokonanie złego wyboru jest lepsze niż nie dokonanie żadnego. Masz odwagę iść do przodu, a to rzadkość. Osoba stojąca na rozdrożu dróg, nieumiejąca wybrać, nigdy nie pójdzie do przodu.
— Terry Goodkind - "Pierwsze prawo magii"
Reposted fromlovvie lovvie viawwannie wwannie

December 09 2019

ohfucktycznie
09:05
4984 17fb 500
/the perks of being a wallflower 
Reposted bygrovly grovly
ohfucktycznie
09:04
4981 fcb9
/keith
Reposted byrhubarbrrrhubarbrrBrainygrovly
ohfucktycznie
09:03
4978 609d
/the perks of being a wallflower 
Reposted byrhubarbrrBrainySilentForestgrovlypiroSkydelan
ohfucktycznie
08:38
Kiedy po raz pierwszy ktoś zacznie rozdeptywać ci palce, myślisz, że to nieprawda, a potem przychodzi zdziwienie, że człowiek może coś takiego zrobić z drugim człowiekiem. Ale nie bardzo masz czas to przemyśleć, bo właśnie oddają ci mocz na twarz i ty znowu myślisz, że to nieprawda, że bo przecież ten człowiek rozkraczony nad tobą ma takie samo serce, nerki i ten sam wstyd.
— Marek Hłasko - Sowa, córka piekarza
Reposted fromjalu jalu viapl pl
ohfucktycznie
08:37
2733 9be7 500
08:32
1530 2d7e 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viahormeza hormeza
ohfucktycznie
08:31
0390 d567 500
Reposted fromscared scared viahormeza hormeza
08:31
9590 b762 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viahormeza hormeza
ohfucktycznie
08:30
Reposted fromshakeme shakeme viawwannie wwannie

December 07 2019

ohfucktycznie
13:47
5969 6455 500
Reposted fromsoftboi softboi viahormeza hormeza
ohfucktycznie
13:45
1992 9dc8 500
Reposted fromexistential existential vialte lte
ohfucktycznie
13:44
5557 6959 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viapl pl

December 02 2019

ohfucktycznie
16:46
5884 c30a 500
Reposted fromMtsen Mtsen viahormeza hormeza
ohfucktycznie
16:46
- Poradzisz sobie teraz?
- Poradzę sobie, jak zawsze. Ale cieszę się, że pytasz.
— Henning Mankell ("Niespokojny człowiek")
Reposted fromdurmik durmik viahormeza hormeza
ohfucktycznie
16:45
5867 cfc5 500
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 vialte lte

December 01 2019

ohfucktycznie
20:56
2738 1f2c 500
Reposted fromlaters laters viahormeza hormeza
ohfucktycznie
20:55
Reposted fromDennkost Dennkost viahormeza hormeza

November 13 2019

ohfucktycznie
00:12
Jeśli chcesz przeprowadzić interesującą rozmowę, zacznij od pytania: "Czego najbardziej żałujesz?".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl