Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2019

ohfucktycznie
10:20
4763 0eb0 500
Reposted fromdecorum decorum viapiehus piehus
ohfucktycznie
10:19
Niby tylko zmiana pogody, a przypomniała że bałaś się burzy.
— "Listy" do M.
Reposted fromegzystencja egzystencja viapiehus piehus
ohfucktycznie
10:18
10:17
6552 c07f
Reposted fromerial erial viapiehus piehus
ohfucktycznie
10:15
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapiehus piehus
ohfucktycznie
10:15
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viapiehus piehus
ohfucktycznie
10:15
5326 a589 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viapiehus piehus
ohfucktycznie
10:14
0406 05bf 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viapiehus piehus
ohfucktycznie
10:14
Jak wygląda dzisiaj Twoje szczęście?
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viapiehus piehus
ohfucktycznie
10:13
5122 3c32 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapiehus piehus
ohfucktycznie
10:12
3908 0045 500
Reposted frommonikasamodobro monikasamodobro viapiehus piehus
10:11
1516 ffb9 500
Reposted frommirosia mirosia viapiehus piehus
ohfucktycznie
10:11
1058 f8d2 500
Reposted fromowca owca viapiehus piehus
ohfucktycznie
10:11
5028 b1e5
Reposted fromthetemple thetemple viapiehus piehus
ohfucktycznie
10:10
ohfucktycznie
10:08
5969 6455 500
Reposted fromsoftboi softboi viapiehus piehus
ohfucktycznie
10:08
8538 b4ed 500
Reposted frommakle makle viapiehus piehus
ohfucktycznie
10:04
4554 d8c2 500
Reposted fromsoftboi softboi viadjLangley djLangley
ohfucktycznie
10:03
A dziś, przeżyłeś czy przeistniałeś ?
— naasty.soup
Reposted fromnaasty naasty viaheavencanwait heavencanwait
ohfucktycznie
10:03
Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć to nic.
— Wiesław Myśliwski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl