Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

16:38
3822 9825 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viastarryeyed starryeyed
16:37
ohfucktycznie
16:37
Nic tak dobrze nie robi na głowę, jak zmiana otoczenia.
— Znalezione
ohfucktycznie
16:36
6648 489f 500
ohfucktycznie
16:34
3617 ce6a 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viastarryeyed starryeyed

March 10 2017

ohfucktycznie
14:17
1336 9874
Reposted fromvaka vaka
ohfucktycznie
12:44
- A spierdalaj.
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać.
— kulturalnie
Reposted fromzenibyja zenibyja viajakubzulczyk jakubzulczyk
ohfucktycznie
12:44
1646 9219 500
Reposted fromtempak tempak viajakubzulczyk jakubzulczyk
ohfucktycznie
12:42
Na ułamek sekundy tężeje mi krew, żyły zwężają się do grubości wiolinowych strun. To ona.
— Żulczyk.
Reposted fromchained chained viastarryeyed starryeyed
12:42
8845 9253 500
Reposted fromsunlight sunlight viastarryeyed starryeyed
ohfucktycznie
12:34
Play fullscreen
Jak w chaosie znaleźć spokój?
Jak nie zginąć w myśli tłoku?

July 10 2015

ohfucktycznie
20:36
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
Reposted fromgoaskalice goaskalice viashiawasedawa shiawasedawa
ohfucktycznie
20:36
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
ohfucktycznie
20:35
1309 91bf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashiawasedawa shiawasedawa
ohfucktycznie
20:35
Jeśli patrzysz na mężczyznę i wiesz, że mógłby być ojcem twoich dzieci, to jest to ten właściwy mężczyzna...
— :*
Reposted frommaandarynka maandarynka viashiawasedawa shiawasedawa
ohfucktycznie
20:35
Bo tak mam jakoś porąbane w tym życiu, że zanim skończę się cieszyć, to już płaczę.
— Jarosław Borszewicz
ohfucktycznie
20:34
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frommisanthropy misanthropy viashiawasedawa shiawasedawa
ohfucktycznie
20:33
7749 0c27
20:30
9203 cd16
Reposted frombwana bwana viazamknioczy zamknioczy
ohfucktycznie
20:30
9204 9861
Reposted fromrol rol viazamknioczy zamknioczy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl